James de Graaff Uitvaartzorg

Ravenstein 

De Uitvaart

Bij mijn werkwijze staan uw wensen over de vorm en inhoud van het afscheid van uw dierbare centraal.

Was vroeger een kerkelijke uitvaart vanzelfsprekend, tegenwoordig kiezen mensen er ook voor om afscheidsdiensten op andere locaties te houden. Men kiest voor een afscheid dat bij de overledene past.

In dit opzicht is er veel veranderd en ook mogelijk en wil ik u helpen dit zo veel mogelijk te realiseren.

Ik ben er voor u om een waardig en mooi afscheid voor uw dierbare te verzorgen, tot in het kleinste detail. Een mooi en waardig afscheid draagt ook bij aan de verwerking van uw verlies.

Op uw verzoek kunnen wensen middels een voorregeling worden vastgelegd en mag u altijd met mij hierover contact opnemen.


Bent u elders verzekerd? Geen probleem. U bent altijd vrij in de keuze van uw uitvaartondernemer en respecteren wij de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering.